Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка и въвеждане в експлоатация на нова хибридна система СПЕКТ-КТ за образна диагностика за нуждите на Отделение по нуклеарна медицина на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-06-11 15:45:00
№ 20200609kJxH6733094

Описание:

Доставка и въвеждане в експлоатация на 1 (един) брой нова хибридна система СПЕКТ-КТ за образна диагностика за нуждите на Отделение по нуклеарна медицина на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, в това число обучение на персонала и гаранционна поддръжка.


ПубликацияДата
Решение за отриване на обществена поръчка 2020-06-15 13:40:00
Обяление за поръчка 2020-06-15 13:40:00
Документация за участие 2020-06-16 16:00:00
Покана за отваряне на ценови предложения 2020-07-01 11:55:00
Решение за избор на изпълнител 2020-07-13 15:25:00
Окончателен доклад на Комисията 2020-07-13 15:25:00
Протоколи на Комисията 2020-07-13 15:25:00
Обявление за възложена поръчка 2020-08-21 14:10:00
Договор ОП-80-20/24.07.2020 г. 2020-08-21 14:15:00
Договор за подизпълнение от 24.07.2020 г. 2020-08-23 13:50:00

<-- Обратно към поръчки