Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински изделия - консумативи за нуждите на УМБАЛ Свети Георги ЕАД

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-06-01 15:55:00
№ 20200601XczP6672653

Описание:

Доставка на медицински изделия – консумативи, необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, включени в самостоятелно обособени позиции, описани подробно по количества и характеристики в техническата спецификация, публикувана на Профила на купувача на Възложителя.


ПубликацияДата
Документация за участие 2020-06-04 14:45:00
Решение за откриване 2020-06-04 14:50:00
Обявление за поръчка 2020-06-04 14:55:00
Протокол 2 2020-10-09 11:15:00
Съобщение за отваряне на ценови преложения 2020-12-21 16:20:00
Решение за частично прекратяване 2021-01-14 15:00:00
Обявление за прекратяване на позиции 2021-02-19 15:30:00
Протоколи на комисията 2021-03-12 14:20:00
Окончателен доклад 2021-03-12 14:25:00
Решение за избор на изпълнител 2021-03-12 14:30:00
Покана за сключване на договор и необходими документи 2021-04-08 15:45:00
Обявление за прекратяване на позиции 2021-04-08 15:55:00
Решение за изменение 2021-04-27 09:05:00
Обявление за възложена поръчка 2021-07-08 16:00:00
Договори 2021-07-08 16:05:00
Обявление за частично прекратяване 2021-07-12 11:25:00
Договори 2021-07-19 14:50:00
Обявление за възложена поръчка 2021-07-19 14:30:00

<-- Обратно към поръчки