Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на мобилна рентгенова уредба тип С-рамо за нуждите на Клиника по неврхирургия на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-03-16 14:58:39
№ 20200218qMTG6409265

Описание:ПубликацияДата
Решение за откриване и обявление на поръчката 2020-03-19 14:55:00
Документация на обществената поръчка 2020-03-19 14:55:00
решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 2020-04-27 11:05:00
Покана за отваряне на ценови предложения 2020-06-04 14:35:00
Протоколи на комисията и окончателен доклад 2020-06-23 15:20:00
Решение за избор на изпълнител на обществената поруъчка 2020-06-23 15:30:00
Обявление за възложена поръчка. Договор за изпълнение на ОП 2020-08-31 10:35:00

<-- Обратно към поръчки