Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Застраховка на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив от претенции, основани на вреди, причинени от лица, упражняващи медицинската професия в лечебното заведение

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-01-14 14:53:03
№ 20191009hHKg6127356

Описание:ПубликацияДата
Решение 2020-01-16 14:15:00
обявление 2020-01-16 14:20:00
указания към участниците 2020-01-16 14:20:00
образец тех. предложение 2020-01-16 14:20:00
Техническо задание 2020-01-16 14:20:00
становище за изменение 2020-01-16 14:25:00
проект на договора 2020-01-16 14:25:00
списък 2020-01-16 14:30:00
образец декларации 2020-01-16 14:30:00
ЕЕДОП 2020-01-16 14:30:00
покана 2020-05-04 11:20:00
протокол 1 2020-03-10 14:20:00
протокол 2 2020-04-06 13:25:00
протокол 3 2020-05-12 11:20:00
окончателен доклад 2020-05-12 11:20:00
решение 2020-05-12 11:20:00
обявление за възложена поръчка 2020-07-01 11:30:00
Договор № ОП-67-20 От дата: 2020-07-16 2020-08-05 13:30:00

<-- Обратно към поръчки