Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на медицински изделия за лечение на болни с терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа в УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-02-27 13:00:00
№ 20180221TGtm5160832

Описание:ПубликацияДата
Решение 2018-03-01 12:00:00
Обявление 2018-03-01 12:00:00
Документация 2018-03-01 12:00:00
Допълнително разяснение за възможните начини за подаване на ЕЕДОП в електронен вид 2018-03-07 09:00:00
Отговор на въпрос 2018-03-27 11:00:00
Протокол №1 2018-04-25 14:00:00
Покана 2018-06-04 12:00:00
Протокол 2 2018-07-17 11:00:00
Протокол 3 2018-07-17 11:00:00
Прогокол 4 2018-07-17 11:00:00
Протокол 5 2018-07-17 11:00:00
Доклад 2018-07-17 11:00:00
Решение 2018-07-17 11:00:00
Договор ОП-81-18 от 21.08.2018г. 2018-08-21 14:00:00
Договор ОП-82-18 от 21.08.2018г. 2018-08-21 14:00:00
Договор ОП-83-18 от 21.08.2018г. 2018-08-21 14:00:00
Договор ОП-84-18 от 21.08.2018г. 2018-08-21 14:00:00
обявлениеп възлагане 2018-08-24 10:00:00

<-- Обратно към поръчки