Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-03-13 14:05:00
№ 20170208lmgF4495902

Описание:

Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД


ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2017-03-16 15:42:00
Обявление за поръчка 2017-03-16 15:44:00
Документация за участие 2017-03-16 15:45:00
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 2017-03-21 16:00:00
Отговор на въпрос 2017-03-29 11:54:00
Покана за отваряне на ценови предложения 2017-07-18 16:37:00
Протокол на Комисията 2017-08-17 16:47:00
Окончателен доклад 2017-08-17 16:49:00
Решение за избор на изпълнител 2017-08-17 16:50:00
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР 2017-09-04 15:39:00
Покана за сключване на договори 2017-09-05 10:39:00
Покана за жребий 2017-09-07 11:10:00
Протокол на Комисията 2017-10-05 09:14:00
Окончателен доклад 2017-10-05 09:17:00
Решение за избор на изпълнител 2017-10-05 09:17:00
Обявление за възложена поръчка 2017-10-23 13:50:00
Частично прекратяване 2017-10-30 16:00:00
Обявление за възложена поръчка 2017-11-16 10:55:00
Анекс към Договор ОП-89-17/25.09.2017 г. 2018-09-26 18:00:00
Анекс към Договор ОП-90-17/25.09.2017 г. 2018-09-26 18:05:00
Анекс към Договор ОП-91-17/25.09.2017 г. 2018-09-26 18:10:00
Анекс към Договор ОП-92-17/25.09.2017 г. 2018-09-26 18:15:00
Анекс към Договор ОП-98-17/29.09.2017 г. 2018-09-28 18:00:00
Анекс към Договор ОП-99-17/29.09.2017 г. 2018-09-28 18:05:00
Анекс към Договор ОП-100-17/04.10.2017 г. 2018-10-03 18:00:00
Анекс към Договор ОП-101-17/25.09.2017 г. 2018-11-05 18:00:00
Анекс към Договор ОП-103-17/09.10.2017 г. 2018-10-10 18:00:00
Анекс към Договор ОП-105-17/11.10.2017 г. 2018-10-12 18:00:00
Анекс към Договор ОП-106-17/11.10.2017 г. 2018-10-12 18:20:00
Анекс към Договор ОП-106-17/11.10.2017 г. 2019-02-15 18:00:00
Анекс към Договор ОП-104-17/09.10.2017 г. 2018-10-10 18:30:00
Анекс към Договор ОП-107-17/12.10.2017 г. 2018-10-15 18:00:00
Анекс към Договор ОП-116-17/26.10.2017 г. 2018-10-29 18:50:00
Анекс към Договор ОП-123-17/03.11.2017 г. 2018-11-05 18:00:00
Договор № ОП-89-17 От дата: 2017-09-25 2017-10-19 16:00:00
Договор № ОП-90-17 От дата: 2017-09-25 2017-10-19 16:05:00
Договор № ОП-91-17 От дата: 2017-09-25 2017-10-19 16:10:00
Договор № ОП-92-17 От дата: 2017-09-25 2017-10-19 16:10:00
Договор № ОП-98-17 От дата: 2017-09-29 2017-10-19 16:15:00
Договор № ОП-99-17 От дата: 2017-09-29 2017-10-19 16:20:00
Договор № ОП-100-17 От дата: 2017-10-04 2017-10-19 16:25:00
Договор № ОП-101-17 От дата: 2017-10-04 2017-10-19 16:30:00
Договор № ОП-103-17 От дата: 2017-10-09 2017-10-19 16:30:00
Договор № ОП-104-17 От дата: 2017-10-09 2017-10-19 16:40:00
Договор № ОП-105-17 От дата: 2017-10-11 2017-10-19 16:40:00
Договор № ОП-106-17 От дата: 2017-10-11 2017-10-19 16:45:00
Договор № ОП-107-17 От дата: 2017-10-12 2017-10-19 16:50:00
Договор № ОП-111-17 От дата: 2017-10-13 2017-10-19 16:50:00
Договор № ОП-116-17 От дата: 2017-10-26 2017-11-14 09:54:00
Договор № ОП-123-17 От дата: 2017-11-03 2017-11-14 09:58:00
Договор № ОП-124-17 От дата: 2017-11-06 2017-11-14 10:00:00
Договор № А1-ОП-92-17 От дата: 2018-06-26 2018-07-24 11:37:00

<-- Обратно към поръчки