Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Предоставяне на услуги от оператори на фиксирани и подвижни (мобилни) обществени далекосъобщителни телефонни мрежи

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-01-30 15:17:00
№ 20170117kiYJ4472491

Описание:ПубликацияДата
Решение за откриване на процедурата 2017-02-02 10:52:00
Обявление за поръчка 2017-02-02 10:53:00
Документация 2017-02-03 11:56:00
Решение за одобряване на обявление за изменение 2017-02-20 11:47:00
Проект на договор за обществена поръчка 2017-02-20 11:56:00
Отговор на въпрос 2017-02-21 14:13:00
Съобщение 2017-03-06 13:46:00
Информация при производство по обжалване 2017-03-06 13:48:00
Решение за одобряване на обявление за изменение 2017-11-24 11:01:00
Покана 2017-12-13 15:30:00
Протоколи, Доклад на комисията и Решение за избор на изпълнител 2018-01-04 16:03:00
Обявление за възложена поръчка 2018-02-27 13:50:00
Договор № ОП-08-18 От дата: 2018-01-26 2018-02-26 13:55:00

<-- Обратно към поръчки