Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, град Пловдив, предназначени за лечение на онкологични заболявания

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-10-01 10:10:00
№ 20150714UhJO2795698

Описание:

Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, град Пловдив, предназначени за лечение на онкологични заболявания. (Договорът е сключен преди 01.10.2014 г.)


ПубликацияДата
Договор № ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2014-10-01 10:05:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-163-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Договор № ОП-165-14 От дата: 2014-09-15 2014-10-01 10:15:00
Плащане по договор №: ОП-165-14 От дата: 2014-09-15 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-165-14 От дата: 2014-09-15 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-165-14 От дата: 2014-09-15 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-165-14 От дата: 2014-09-15 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-165-14 От дата: 2014-09-15 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-165-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-165-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-165-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-165-14 От дата: 2014-09-15 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-165-14 От дата: 2014-09-15 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-165-14 От дата: 2014-09-15 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-165-14 От дата: 2014-09-15 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-165-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-165-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-165-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-165-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-165-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-165-14 От дата: 2014-09-15 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-165-14 От дата: 2014-09-15 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-165-14 От дата: 2014-09-15 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-165-14 От дата: 2014-09-15 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-165-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-165-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-165-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-165-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Договор № ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2014-10-01 10:25:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-172-14 От дата: 2014-09-23 2016-05-04 00:00:00
Договор № ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2014-10-01 10:30:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-167-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Договор № ОП-170-14 От дата: 2014-09-23 2014-10-01 10:45:00
Плащане по договор №: ОП-170-14 От дата: 2014-09-23 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-170-14 От дата: 2014-09-23 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-170-14 От дата: 2014-09-23 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-170-14 От дата: 2014-09-23 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-170-14 От дата: 2014-09-23 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-170-14 От дата: 2014-09-23 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-170-14 От дата: 2014-09-23 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-170-14 От дата: 2014-09-23 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-170-14 От дата: 2014-09-23 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-170-14 От дата: 2014-09-23 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-170-14 От дата: 2014-09-23 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-170-14 От дата: 2014-09-23 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-170-14 От дата: 2014-09-23 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-170-14 От дата: 2014-09-23 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-170-14 От дата: 2014-09-23 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-170-14 От дата: 2014-09-23 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-170-14 От дата: 2014-09-23 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-170-14 От дата: 2014-09-23 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-170-14 От дата: 2014-09-23 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-170-14 От дата: 2014-09-23 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-170-14 От дата: 2014-09-23 2016-03-11 00:00:00
Договор № ОП-171-14 От дата: 2014-09-23 2014-10-01 11:20:00
Плащане по договор №: ОП-171-14 От дата: 2014-09-23 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-171-14 От дата: 2014-09-23 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-171-14 От дата: 2014-09-23 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-171-14 От дата: 2014-09-23 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-171-14 От дата: 2014-09-23 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-171-14 От дата: 2014-09-23 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-171-14 От дата: 2014-09-23 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-171-14 От дата: 2014-09-23 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-171-14 От дата: 2014-09-23 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-171-14 От дата: 2014-09-23 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-171-14 От дата: 2014-09-23 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-171-14 От дата: 2014-09-23 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-171-14 От дата: 2014-09-23 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-171-14 От дата: 2014-09-23 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-171-14 От дата: 2014-09-23 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-171-14 От дата: 2014-09-23 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-171-14 От дата: 2014-09-23 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-171-14 От дата: 2014-09-23 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-171-14 От дата: 2014-09-23 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-171-14 От дата: 2014-09-23 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-171-14 От дата: 2014-09-23 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-171-14 От дата: 2014-09-23 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-171-14 От дата: 2014-09-23 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-171-14 От дата: 2014-09-23 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-171-14 От дата: 2014-09-23 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-171-14 От дата: 2014-09-23 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-171-14 От дата: 2014-09-23 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-171-14 От дата: 2014-09-23 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-171-14 От дата: 2014-09-23 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-171-14 От дата: 2014-09-23 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-171-14 От дата: 2014-09-23 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-171-14 От дата: 2014-09-23 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-171-14 От дата: 2014-09-23 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-171-14 От дата: 2014-09-23 2016-05-04 00:00:00
Договор № ОП-166-14 От дата: 2014-09-15 2014-10-01 11:25:00
Плащане по договор №: ОП-166-14 От дата: 2014-09-15 2015-11-19 10:00:00
Плащане по договор №: ОП-166-14 От дата: 2014-09-15 2015-11-19 10:00:00
Плащане по договор №: ОП-166-14 От дата: 2014-09-15 2016-01-06 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-166-14 От дата: 2014-09-15 2016-01-06 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-166-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-166-14 От дата: 2014-09-15 2016-03-11 00:00:00
Договор № ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2014-10-01 11:35:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-176-14 От дата: 2014-09-24 2016-05-04 00:00:00
Договор № ОП-175-14 От дата: 2014-09-23 2014-10-01 12:50:00
Плащане по договор №: ОП-175-14 От дата: 2014-09-23 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-175-14 От дата: 2014-09-23 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-175-14 От дата: 2014-09-23 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-175-14 От дата: 2014-09-23 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-175-14 От дата: 2014-09-23 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-175-14 От дата: 2014-09-23 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-175-14 От дата: 2014-09-23 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-175-14 От дата: 2014-09-23 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-175-14 От дата: 2014-09-23 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-175-14 От дата: 2014-09-23 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-175-14 От дата: 2014-09-23 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-175-14 От дата: 2014-09-23 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-175-14 От дата: 2014-09-23 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-175-14 От дата: 2014-09-23 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-175-14 От дата: 2014-09-23 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-175-14 От дата: 2014-09-23 2016-03-11 00:00:00
Договор № ОП-168-14 От дата: 2014-09-15 2014-10-01 12:55:00
Плащане по договор №: ОП-168-14 От дата: 2014-09-15 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-168-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Договор № ОП-164-14 От дата: 2014-09-15 2014-10-01 12:55:00
Плащане по договор №: ОП-164-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-164-14 От дата: 2014-09-15 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-164-14 От дата: 2014-09-15 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-164-14 От дата: 2014-09-15 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-164-14 От дата: 2014-09-15 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-164-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-164-14 От дата: 2014-09-15 2016-05-04 00:00:00
Договор № ОП-173-14 От дата: 2014-09-23 2014-10-01 16:00:00
Плащане по договор №: ОП-173-14 От дата: 2014-09-23 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-173-14 От дата: 2014-09-23 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-173-14 От дата: 2014-09-23 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-173-14 От дата: 2014-09-23 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-173-14 От дата: 2014-09-23 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-173-14 От дата: 2014-09-23 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-173-14 От дата: 2014-09-23 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-173-14 От дата: 2014-09-23 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-173-14 От дата: 2014-09-23 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-173-14 От дата: 2014-09-23 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-173-14 От дата: 2014-09-23 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-173-14 От дата: 2014-09-23 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-173-14 От дата: 2014-09-23 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-173-14 От дата: 2014-09-23 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-173-14 От дата: 2014-09-23 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-173-14 От дата: 2014-09-23 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-173-14 От дата: 2014-09-23 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-173-14 От дата: 2014-09-23 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-173-14 От дата: 2014-09-23 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-173-14 От дата: 2014-09-23 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-173-14 От дата: 2014-09-23 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-173-14 От дата: 2014-09-23 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-173-14 От дата: 2014-09-23 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-173-14 От дата: 2014-09-23 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-173-14 От дата: 2014-09-23 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-173-14 От дата: 2014-09-23 2016-05-04 00:00:00

<-- Обратно към поръчки