Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-01-23 10:02:25
№ 20150123usBE2215132

Описание:Документи
02512015231001_УСЛОВИЯ ЛАБОРАТОРНИ-2015.rar

ПубликацияДата
Решение за изменение 2015-02-02 11:10:00
Протокол 2015-05-18 10:25:00
протокол 2015-06-04 11:55:00
Покана за отваряне на цени 2015-06-08 12:21:00
Пртокол 2015-06-18 09:05:00
Протокол №5 2015-07-06 15:40:00
Протокол №6 2015-07-14 13:00:00
Протокол №7 2015-07-14 13:00:00
Решение 2015-07-14 13:00:00
Частично прекратяване 2015-07-14 13:00:00
Решение прекратяване СОП235 2015-08-04 15:35:00
Обявление за възложена поръчка 2015-09-18 14:30:00
Обявление за възложена поръчка 2015-09-25 14:30:00
Информация за изпълнени договори 2018-07-17 15:35:00
Информация за изпълнен договор 2019-03-12 15:51:00
Договор № ОП-99-15 От дата: 2015-09-18 2015-10-06 13:58:00
Договор № ОП-98-15 От дата: 2015-09-18 2015-10-06 14:01:00
Плащане по договор №: ОП-98-15 От дата: 2015-09-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-98-15 От дата: 2015-09-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-98-15 От дата: 2015-09-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-98-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-98-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-98-15 От дата: 2015-09-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-98-15 От дата: 2015-09-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-98-15 От дата: 2015-09-18 2016-05-04 00:00:00
Договор № ОП-97-15 От дата: 2015-09-18 2015-10-06 14:04:00
Договор № ОП-96-15 От дата: 2015-09-18 2015-10-06 14:05:00
Плащане по договор №: ОП-96-15 От дата: 2015-09-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-15 От дата: 2015-09-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-96-15 От дата: 2015-09-18 2016-05-04 00:00:00
Договор № ОП-95-15 От дата: 2015-09-18 2015-10-06 14:12:00
Плащане по договор №: ОП-95-15 От дата: 2015-09-18 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-15 От дата: 2015-09-18 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-15 От дата: 2015-09-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-15 От дата: 2015-09-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-15 От дата: 2015-09-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-15 От дата: 2015-09-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-15 От дата: 2015-09-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-15 От дата: 2015-09-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-15 От дата: 2015-09-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-15 От дата: 2015-09-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-15 От дата: 2015-09-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-15 От дата: 2015-09-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-95-15 От дата: 2015-09-18 2016-05-04 00:00:00
Договор № ОП-94-15 От дата: 2015-09-18 2015-10-06 14:15:00
Плащане по договор №: ОП-94-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-94-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-94-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-94-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Договор № ОП-93-15 От дата: 2015-09-18 2015-10-06 14:19:00
Плащане по договор №: ОП-93-15 От дата: 2015-09-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-93-15 От дата: 2015-09-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-93-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-93-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-93-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-93-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Договор № ОП-92-15 От дата: 2015-09-18 2015-10-06 14:21:00
Плащане по договор №: ОП-92-15 От дата: 2015-09-18 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-92-15 От дата: 2015-09-18 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-92-15 От дата: 2015-09-18 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-92-15 От дата: 2015-09-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-92-15 От дата: 2015-09-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-92-15 От дата: 2015-09-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-92-15 От дата: 2015-09-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-92-15 От дата: 2015-09-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-92-15 От дата: 2015-09-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-92-15 От дата: 2015-09-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-92-15 От дата: 2015-09-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-92-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-92-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-92-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-92-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-92-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-92-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-92-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-92-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-92-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-92-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-92-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-92-15 От дата: 2015-09-18 2016-05-04 00:00:00
Договор № ОП-91-15 От дата: 2015-09-18 2015-10-06 14:23:00
Плащане по договор №: ОП-91-15 От дата: 2015-09-18 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-91-15 От дата: 2015-09-18 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-91-15 От дата: 2015-09-18 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-91-15 От дата: 2015-09-18 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-91-15 От дата: 2015-09-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-91-15 От дата: 2015-09-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-91-15 От дата: 2015-09-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-91-15 От дата: 2015-09-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-91-15 От дата: 2015-09-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-91-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-91-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-91-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-91-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-91-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-91-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-91-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-91-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-91-15 От дата: 2015-09-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-91-15 От дата: 2015-09-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-91-15 От дата: 2015-09-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-91-15 От дата: 2015-09-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-91-15 От дата: 2015-09-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-91-15 От дата: 2015-09-18 2016-05-04 00:00:00
Договор № ОП-90-15 От дата: 2015-09-18 2015-10-06 14:26:00
Плащане по договор №: ОП-90-15 От дата: 2015-09-18 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-90-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-90-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-90-15 От дата: 2015-09-18 2016-05-04 00:00:00
Договор № ОП-89-15 От дата: 2015-09-18 2015-10-06 14:28:00
Плащане по договор №: ОП-89-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-89-15 От дата: 2015-09-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-89-15 От дата: 2015-09-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-89-15 От дата: 2015-09-18 2016-05-04 00:00:00
Договор № ОП-88-15 От дата: 2015-09-18 2015-10-06 14:30:00
Плащане по договор №: ОП-88-15 От дата: 2015-09-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-88-15 От дата: 2015-09-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-88-15 От дата: 2015-09-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-88-15 От дата: 2015-09-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-88-15 От дата: 2015-09-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-88-15 От дата: 2015-09-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-88-15 От дата: 2015-09-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-88-15 От дата: 2015-09-18 2016-05-04 00:00:00
Договор № ОП-87-15 От дата: 2015-09-18 2015-10-06 14:40:00
Плащане по договор №: ОП-87-15 От дата: 2015-09-18 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-87-15 От дата: 2015-09-18 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-87-15 От дата: 2015-09-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-87-15 От дата: 2015-09-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-87-15 От дата: 2015-09-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-87-15 От дата: 2015-09-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-87-15 От дата: 2015-09-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-87-15 От дата: 2015-09-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-87-15 От дата: 2015-09-18 2016-05-04 00:00:00
Договор № ОП-86-15 От дата: 2015-09-18 2015-10-06 14:41:00
Плащане по договор №: ОП-86-15 От дата: 2015-09-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-86-15 От дата: 2015-09-18 2016-05-04 00:00:00
Договор № ОП-85-15 От дата: 2015-09-18 2015-10-06 14:45:00
Договор № ОП-84-15 От дата: 2015-09-18 2015-10-06 14:48:00
Плащане по договор №: ОП-84-15 От дата: 2015-09-18 2016-05-04 00:00:00
Договор № ОП-83-14 От дата: 2015-09-18 2015-10-06 14:50:00
Договор № ОП-82-15 От дата: 2015-09-18 2015-10-06 14:52:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив” 2015-08-25 10:50:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив” 2015-08-25 11:02:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив” 2015-08-25 11:08:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив” 2015-08-25 11:11:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив” 2015-08-25 11:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив” 2015-08-25 11:21:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив” 2015-08-25 11:23:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив” 2015-10-20 10:45:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив” 2015-10-20 10:49:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив” 2015-10-20 10:50:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив” 2015-10-20 10:50:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив” 2015-10-20 10:52:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив” 2015-10-20 10:57:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив” 2015-10-20 10:58:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив” 2015-10-20 10:55:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив” 2015-10-20 10:59:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив” 2015-10-20 11:01:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив” 2015-10-20 11:02:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив” 2015-10-20 11:02:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив” 2015-10-20 11:04:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив” 2015-10-20 11:04:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив” 2015-10-20 11:05:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив” 2015-10-20 11:06:00

<-- Обратно към поръчки