Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Сервизно обслужване на медицинска техника (апаратура и оборудване) на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив“

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2013-11-29 00:00:00
№ 20131129PvVd21344533

Описание:ПубликацияДата
Задържане на гаранция 2014-11-28 10:25:00
Задържана гаранция на изпълнител 2014-12-09 10:20:00
Договор № ОП-110-14 От дата: 2014-05-30 2014-05-30 00:00:00
Договор № ОП-98-14 От дата: 2014-05-13 2014-05-13 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-98-14 От дата: 2014-05-13 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-98-14 От дата: 2014-05-13 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-98-14 От дата: 2014-05-13 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-98-14 От дата: 2014-05-13 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-98-14 От дата: 2014-05-13 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-98-14 От дата: 2014-05-13 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-98-14 От дата: 2014-05-13 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-98-14 От дата: 2014-05-13 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-98-14 От дата: 2014-05-13 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-98-14 От дата: 2014-05-13 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-98-14 От дата: 2014-05-13 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-98-14 От дата: 2014-05-13 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-98-14 От дата: 2014-05-13 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-98-14 От дата: 2014-05-13 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-98-14 От дата: 2014-05-13 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-98-14 От дата: 2014-05-13 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-98-14 От дата: 2014-05-13 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-98-14 От дата: 2014-05-13 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-98-14 От дата: 2014-05-13 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-98-14 От дата: 2014-05-13 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-98-14 От дата: 2014-05-13 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-98-14 От дата: 2014-05-13 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-98-14 От дата: 2014-05-13 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-98-14 От дата: 2014-05-13 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-98-14 От дата: 2014-05-13 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-98-14 От дата: 2014-05-13 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-98-14 От дата: 2014-05-13 2015-10-16 00:00:00
Договор № ОП-112-14 От дата: 2014-06-03 2014-06-03 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП-112-14 2015-11-30 15:05:00
Договор № ОП-100-14 От дата: 2014-05-23 2014-05-23 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-100-14 От дата: 2014-05-23 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-100-14 От дата: 2014-05-23 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-100-14 От дата: 2014-05-23 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-100-14 От дата: 2014-05-23 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-100-14 От дата: 2014-05-23 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-100-14 От дата: 2014-05-23 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-100-14 От дата: 2014-05-23 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-100-14 От дата: 2014-05-23 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-100-14 От дата: 2014-05-23 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-100-14 От дата: 2014-05-23 2015-09-18 00:00:00
Договор № ОП-118-14 От дата: 2014-06-16 2014-06-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-14 От дата: 2014-06-16 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-118-14 От дата: 2014-06-16 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-118-14 От дата: 2014-06-16 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-118-14 От дата: 2014-06-16 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-118-14 От дата: 2014-06-16 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-118-14 От дата: 2014-06-16 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-118-14 От дата: 2014-06-16 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-118-14 От дата: 2014-06-16 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-118-14 От дата: 2014-06-16 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-118-14 От дата: 2014-06-16 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-118-14 От дата: 2014-06-16 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-118-14 От дата: 2014-06-16 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-118-14 От дата: 2014-06-16 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-118-14 От дата: 2014-06-16 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-118-14 От дата: 2014-06-16 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-118-14 От дата: 2014-06-16 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-118-14 От дата: 2014-06-16 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-118-14 От дата: 2014-06-16 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-14 От дата: 2014-06-16 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-14 От дата: 2014-06-16 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-14 От дата: 2014-06-16 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-14 От дата: 2014-06-16 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-14 От дата: 2014-06-16 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-14 От дата: 2014-06-16 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-14 От дата: 2014-06-16 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-14 От дата: 2014-06-16 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-14 От дата: 2014-06-16 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-14 От дата: 2014-06-16 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-14 От дата: 2014-06-16 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-14 От дата: 2014-06-16 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-14 От дата: 2014-06-16 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-14 От дата: 2014-06-16 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-14 От дата: 2014-06-16 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-14 От дата: 2014-06-16 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-14 От дата: 2014-06-16 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-14 От дата: 2014-06-16 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-14 От дата: 2014-06-16 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-14 От дата: 2014-06-16 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-14 От дата: 2014-06-16 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-118-14 От дата: 2014-06-16 2015-05-20 00:00:00
Договор № ОП-106-14 От дата: 2014-05-28 2014-05-28 00:00:00
Договор № ОП-117-14 От дата: 2014-06-13 2014-06-13 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-117-14 От дата: 2014-06-13 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-117-14 От дата: 2014-06-13 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-117-14 От дата: 2014-06-13 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-117-14 От дата: 2014-06-13 2015-09-18 00:00:00
Договор № ОП-111-14 От дата: 2014-05-30 2014-05-30 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-111-14 От дата: 2014-05-30 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-111-14 От дата: 2014-05-30 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-111-14 От дата: 2014-05-30 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-111-14 От дата: 2014-05-30 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-111-14 От дата: 2014-05-30 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-111-14 От дата: 2014-05-30 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-111-14 От дата: 2014-05-30 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-111-14 От дата: 2014-05-30 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-111-14 От дата: 2014-05-30 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-111-14 От дата: 2014-05-30 2015-09-18 00:00:00
Договор № ОП-108-14 От дата: 2014-05-28 2014-05-28 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-108-14 От дата: 2014-05-28 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-108-14 От дата: 2014-05-28 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-108-14 От дата: 2014-05-28 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-108-14 От дата: 2014-05-28 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-108-14 От дата: 2014-05-28 2016-03-11 00:00:00
Договор № ОП-102-14 От дата: 2014-05-23 2014-05-23 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-102-14 От дата: 2014-05-23 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-102-14 От дата: 2014-05-23 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-102-14 От дата: 2014-05-23 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-102-14 От дата: 2014-05-23 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-102-14 От дата: 2014-05-23 2015-06-19 00:00:00
Договор № ОП-105-14 От дата: 2014-05-28 2014-05-28 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-105-14 От дата: 2014-05-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-105-14 От дата: 2014-05-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-105-14 От дата: 2014-05-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-105-14 От дата: 2014-05-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-105-14 От дата: 2014-05-28 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-105-14 От дата: 2014-05-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-105-14 От дата: 2014-05-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-105-14 От дата: 2014-05-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-105-14 От дата: 2014-05-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-105-14 От дата: 2014-05-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-105-14 От дата: 2014-05-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-105-14 От дата: 2014-05-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-105-14 От дата: 2014-05-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-105-14 От дата: 2014-05-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-105-14 От дата: 2014-05-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-105-14 От дата: 2014-05-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-105-14 От дата: 2014-05-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-105-14 От дата: 2014-05-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-105-14 От дата: 2014-05-28 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-105-14 От дата: 2014-05-28 2015-05-20 00:00:00
Договор № ОП-103-14 От дата: 2014-05-23 2014-05-23 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-103-14 От дата: 2014-05-23 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-103-14 От дата: 2014-05-23 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-103-14 От дата: 2014-05-23 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-103-14 От дата: 2014-05-23 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-103-14 От дата: 2014-05-23 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-103-14 От дата: 2014-05-23 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-103-14 От дата: 2014-05-23 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-103-14 От дата: 2014-05-23 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-103-14 От дата: 2014-05-23 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-103-14 От дата: 2014-05-23 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-103-14 От дата: 2014-05-23 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-103-14 От дата: 2014-05-23 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-103-14 От дата: 2014-05-23 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-103-14 От дата: 2014-05-23 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-103-14 От дата: 2014-05-23 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-103-14 От дата: 2014-05-23 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-103-14 От дата: 2014-05-23 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-103-14 От дата: 2014-05-23 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-103-14 От дата: 2014-05-23 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-103-14 От дата: 2014-05-23 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-103-14 От дата: 2014-05-23 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-103-14 От дата: 2014-05-23 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-103-14 От дата: 2014-05-23 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-103-14 От дата: 2014-05-23 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-103-14 От дата: 2014-05-23 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-103-14 От дата: 2014-05-23 2015-07-20 00:00:00
Договор № ОП-101-14 От дата: 2014-05-23 2014-05-23 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-101-14 От дата: 2014-05-23 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-101-14 От дата: 2014-05-23 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-101-14 От дата: 2014-05-23 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-101-14 От дата: 2014-05-23 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-101-14 От дата: 2014-05-23 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-101-14 От дата: 2014-05-23 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-101-14 От дата: 2014-05-23 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-101-14 От дата: 2014-05-23 2016-04-08 00:00:00
Договор № ОП-104-14 От дата: 2014-05-23 2014-05-23 00:00:00
Договор № ОП-15-15 От дата: 2015-02-04 2015-02-18 13:05:00

<-- Обратно към поръчки