Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-01-17 00:00:00
№ 20130117PlKx9347631

Описание:ПубликацияДата
възстановена гаранция за изпълнение 2014-12-18 10:10:00
Прекратяване на договор № ОП-141-14 2015-02-19 14:25:00
възстановена гаранция за изпълнение 2015-02-26 11:15:00
Договор № ОП-159-14 От дата: 2014-08-21 2014-08-21 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-14 От дата: 2014-08-21 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-14 От дата: 2014-08-21 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-14 От дата: 2014-08-21 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-14 От дата: 2014-08-21 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-14 От дата: 2014-08-21 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-159-14 От дата: 2014-08-21 2015-09-18 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП-159-14 2016-04-01 15:25:00
Договор № ОП-136-14 От дата: 2014-08-01 2014-08-01 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-136-14 От дата: 2014-08-01 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-136-14 От дата: 2014-08-01 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-136-14 От дата: 2014-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-136-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-136-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-136-14 От дата: 2014-08-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-136-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-136-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-136-14 От дата: 2014-08-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-136-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-136-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-136-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-136-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-136-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-136-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-20 09:25:00
Плащане по договор №: ОП-136-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-136-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-136-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-136-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-136-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-136-14 От дата: 2014-08-01 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-136-14 От дата: 2014-08-01 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-136-14 От дата: 2014-08-01 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-136-14 От дата: 2014-08-01 2016-05-04 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП-136-14 2016-04-01 15:15:00
Договор № ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2014-08-01 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-135-14 От дата: 2014-08-01 2016-05-04 00:00:00
Договор № ОП-160-14 От дата: 2014-08-21 2014-08-21 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-160-14 От дата: 2014-08-21 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-160-14 От дата: 2014-08-21 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-160-14 От дата: 2014-08-21 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-160-14 От дата: 2014-08-21 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-160-14 От дата: 2014-08-21 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-160-14 От дата: 2014-08-21 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-160-14 От дата: 2014-08-21 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-160-14 От дата: 2014-08-21 2015-12-08 00:00:00
Договор № ОП-148-14 От дата: 2014-08-13 2014-08-13 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-148-14 От дата: 2014-08-13 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-148-14 От дата: 2014-08-13 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-148-14 От дата: 2014-08-13 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-148-14 От дата: 2014-08-13 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-148-14 От дата: 2014-08-13 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-148-14 От дата: 2014-08-13 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-148-14 От дата: 2014-08-13 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-148-14 От дата: 2014-08-13 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-148-14 От дата: 2014-08-13 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-148-14 От дата: 2014-08-13 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-148-14 От дата: 2014-08-13 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-148-14 От дата: 2014-08-13 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-148-14 От дата: 2014-08-13 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-148-14 От дата: 2014-08-13 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-148-14 От дата: 2014-08-13 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-148-14 От дата: 2014-08-13 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-148-14 От дата: 2014-08-13 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-148-14 От дата: 2014-08-13 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-148-14 От дата: 2014-08-13 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-148-14 От дата: 2014-08-13 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-148-14 От дата: 2014-08-13 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-148-14 От дата: 2014-08-13 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-148-14 От дата: 2014-08-13 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-148-14 От дата: 2014-08-13 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-148-14 От дата: 2014-08-13 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-148-14 От дата: 2014-08-13 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-148-14 От дата: 2014-08-13 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-148-14 От дата: 2014-08-13 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-148-14 От дата: 2014-08-13 2016-05-04 00:00:00
Договор № ОП-141-14 От дата: 2014-08-01 2014-08-01 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-141-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-141-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-141-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-141-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-141-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-141-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-141-14 От дата: 2014-08-01 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-141-14 От дата: 2014-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-141-14 От дата: 2014-08-01 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-141-14 От дата: 2014-08-01 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-141-14 От дата: 2014-08-01 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-141-14 От дата: 2014-08-01 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-141-14 От дата: 2014-08-01 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-141-14 От дата: 2014-08-01 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-141-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-141-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-141-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-141-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-141-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-141-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-141-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-141-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-141-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-141-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-141-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-141-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-141-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-141-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП-141-14 2016-04-04 15:20:00
Договор № ОП-145-14 От дата: 2014-08-13 2014-08-13 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП-145-14 2016-04-01 15:25:00
Договор № ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2014-08-13 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-10-01 09:25:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-10-20 09:25:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-149-14 От дата: 2014-08-13 2016-01-08 00:00:00
Договор № ОП-142-14 От дата: 2014-08-01 2014-08-01 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-142-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-142-14 От дата: 2014-08-01 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-142-14 От дата: 2014-08-01 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-142-14 От дата: 2014-08-01 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-142-14 От дата: 2014-08-01 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-142-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-142-14 От дата: 2014-08-01 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-142-14 От дата: 2014-08-01 2015-12-08 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП-142-14 2016-04-01 15:20:00
Договор № ОП-161-14 От дата: 2014-08-21 2014-08-21 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-14 От дата: 2014-08-21 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-14 От дата: 2014-08-21 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-14 От дата: 2014-08-21 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-14 От дата: 2014-08-21 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-14 От дата: 2014-08-21 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-14 От дата: 2014-08-21 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-14 От дата: 2014-08-21 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-14 От дата: 2014-08-21 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-14 От дата: 2014-08-21 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-14 От дата: 2014-08-21 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-14 От дата: 2014-08-21 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-14 От дата: 2014-08-21 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-14 От дата: 2014-08-21 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-161-14 От дата: 2014-08-21 2016-05-04 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП-161-14 2016-04-01 15:25:00
Договор № ОП-146-14 От дата: 2014-08-13 2014-08-13 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП-146-14 2016-01-07 15:25:00
Договор № ОП-139-14 От дата: 2014-08-01 2014-08-01 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-139-14 От дата: 2014-08-01 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-139-14 От дата: 2014-08-01 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-139-14 От дата: 2014-08-01 2016-03-11 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП-139-14 2016-04-01 15:20:00
Договор № ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2014-08-13 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-151-14 От дата: 2014-08-13 2016-05-04 00:00:00
Договор № ОП-137-14 От дата: 2014-08-01 2014-08-01 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-137-14 От дата: 2014-08-01 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-137-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-137-14 От дата: 2014-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-137-14 От дата: 2014-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-137-14 От дата: 2014-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-137-14 От дата: 2014-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-137-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-137-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-137-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-137-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-137-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-137-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-137-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-137-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-137-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-137-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-137-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-137-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-137-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-137-14 От дата: 2014-08-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-137-14 От дата: 2014-08-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-137-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-137-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-137-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-137-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-137-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-137-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-137-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-137-14 От дата: 2014-08-01 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-137-14 От дата: 2014-08-01 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-137-14 От дата: 2014-08-01 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-137-14 От дата: 2014-08-01 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-137-14 От дата: 2014-08-01 2016-04-08 00:00:00
Договор № ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2014-08-13 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-147-14 От дата: 2014-08-13 2016-01-08 00:00:00
Договор № ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2014-08-01 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-140-14 От дата: 2014-08-01 2016-01-08 00:00:00
Договор № ОП-144-14 От дата: 2014-08-01 2014-08-01 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-144-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-144-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Договор № ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2014-08-13 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-150-14 От дата: 2014-08-13 2016-01-08 00:00:00
Договор № ОП-143-14 От дата: 2014-08-01 2014-08-01 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-143-14 От дата: 2014-08-01 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-143-14 От дата: 2014-08-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-143-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-143-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-143-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-143-14 От дата: 2014-08-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-143-14 От дата: 2014-08-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-143-14 От дата: 2014-08-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-143-14 От дата: 2014-08-01 2015-12-08 00:00:00
Договор № ОП-134-14 От дата: 2014-08-01 2014-08-01 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-134-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-134-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-134-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-134-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-134-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-134-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-134-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-134-14 От дата: 2014-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-134-14 От дата: 2014-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-134-14 От дата: 2014-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-134-14 От дата: 2014-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-134-14 От дата: 2014-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-134-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-134-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-134-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-134-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-134-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-134-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-134-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-134-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-134-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-134-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-134-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-134-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-134-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-134-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-134-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-134-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-134-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-134-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП-134-14 2016-04-01 15:15:00
Договор № ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2014-08-01 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-138-14 От дата: 2014-08-01 2016-05-04 00:00:00

<-- Обратно към поръчки