Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Сервизно обслужване на Ко-генератор QUANTO C 500 SP

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-11-04 12:30:22
№ 20191009gWdr6119817

Описание:ПубликацияДата
Становище за ПК от АОП 2019-11-04 12:35:00
решение 2019-11-11 14:10:00
обявление 2019-11-11 14:10:00
документация за участие 2019-11-12 14:30:00
ЕЕДОП 2019-11-12 14:30:00
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2019-11-12 14:30:00
Декларации 2019-11-12 14:30:00
Техническо предложение 2019-11-12 14:35:00
Проект на договор 2019-11-12 14:35:00
Становище за изменение на договора 2019-11-12 14:35:00
Техническа спецификация 2019-11-12 14:35:00
Окончателно становище по осъществен контрол от АОП по чл. 232 ЗОП 2019-11-21 12:55:00
Протокол на комисията 2020-01-28 09:50:00
ПОКАНА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2020-02-18 11:20:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ, ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД И ПРОТОКОЛИ НА КОМИСИЯТА 2020-03-06 09:50:00

<-- Обратно към поръчки